Shqip

Rreth EYP

Çfarë është Parlamenti Evropian Rinor?

Parlamenti Evropian Rinor (EYP) është një program arsimor unik që bashkon të rinjtë nga e gjithë Evropa për të diskutuar temat aktuale në një mjedis parlamentar. Si një rrjet i shoqatave të pavarura, EYP është e pranishme në 40 vende evropiane dhe organizon më shumë se 500 ngjarje çdo vit. Rrjeti EYP organizon pothuajse 1.200 ditë aktivitet të EYP çdo vit, duke përfshirë 30.000 pjesëmarrës. Mijëra të rinj janë aktivë si vullnetarë në të gjithë Evropën, duke e bërë EYP një program me të vërtetë për të rinjtë, nga të rinjtë. Misioni i Parlamentit Evropian të Rinor është të frymëzojë dhe fuqizojë të rinjtë Evropianë që të bëhen qytetarë me mendje të hapur, tolerantë dhe aktivë. EYP inkurajon të menduarit dhe iniciativën e pavarur tek të rinjtë dhe lehtëson mësimin e aftësive thelbësore shoqërore dhe profesionale. Që kur u krijua në vitin 1987, qindra mijëra të rinj kanë marrë pjesë në seanca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, kanë krijuar miqësi dhe kanë bërë kontakte ndërkombëtare përtej kufijve. Kështu EYP ka dhënë një kontribut jetësor drejt unitetit evropian dhe tejkalimit të boshllëqeve midis kulturave.


EYP Kosovo Initiative

Iniciativa për Parlamentin Evropian të Rinor në Kosovë, filloi të funksionojë në Prishtinë, Kosovë, e cila promovon dimensionin dhe identitetin evropian midis të rinjve në të gjithë vendin. Pas disa vitesh pauze, Iniciativa EYP Kosovë u riaktivizua në maj 2021, me selinë e saj të re në Prizren, ashtu siç është në proces të konsolidimit të statusit të saj të plotë si Komitet i Rrjetit EYP, në mënyrë që të bashkohet me 40 degët e tjera kombëtare që përbën rrjetin më të gjerë në një nivel ndërkombëtar.