Srbski

O EYP-u

Šta je Evropski Parlament Mladih?


Evropski Parlament Mladih (EYP) je jedinstveni obrazovni program koji okuplja mlade iz cele Evrope kako bi raspravljali o aktuelnim temama o parlamentarnim postavkm. Kao mreža nezavisnih udruženja, EYP je prisutan u 40 evropskih zemalja i svake godine organizuje više od 500 događaja. EYP mreža svake godine organizuje 500 EYP aktivnosti, uključujući 30.000 učesnika. Hiljade mladih su aktivni kao volonteri širom Evrope, čineći EYP mladim programom istinski za mlade, od mlade.

Misija Evropskog Parlamenta Mladih je da nadahne i osnaži mlade Evropljane da postanu otvoreni (otvorenog uma), tolerantni i aktivni građani. EYP podstiče nezavisno razmišljanje i inicijativu kod mladih i olakšava učenje ključnih socijalnih i profesionalnih veština. Od kada je formiran 1987. godine, stotine hiljada mladih ljudi učestvovalo je u regionalnim, nacionalnim i međunarodnim sesijama, stvorilo prijateljstva i ostvarilo međunarodne kontakte izvan granica. EYP je tako dao vitalni doprinos evropskom jedinstvu i premošćivanju jaza između kultura.EYP Kosovska inicijativa

Kosovska inicijativa Evropskog parlamenta mladih, započeta sa radom u Prištini na Kosovu, promoviše evropsku dimenziju i identitet među mladima u celoj zemlji. Posle nekoliko godina pauze, Inicijativa EYP za Kosovo ponovo je aktivirana u maju 2021. godine, sa novim sedištem u Prizrenu, kao i u procesu konsolidacije punog statusa Komiteta Mreže EYP, kako bi se pridružila ostalih 40 nacionalnih ogranaka koja sačinjava širu mrežu na međunarodnom nivou.