Türkçe

EYP Hakkında

Avrupa Gençlik Parlementosu nedir?


Avrupa Gençlik Parlementosu (EYP) Avrupa'nın her köşesinden gençleri parlamenter bir ortamda güncel konular hakkında tartışmak üzere bir araya getiren eşi olmayan bir eğitim programıdır. Bağımsız derneklerin bir ağı olarak EYP, 40 Avrupa ülkesinde mevcut olup; her yıl 500'den fazla etkinlik düzenlemektedir. EYP ağı, her yıl 30.000 katılımcıya sahip 1.200 günlük EYP etkinliği düzenlemektedir. Avrupanın her tarafından binlerce genç gönüllü olarak EYP ağında aktiftir; bu da EYP'yi gençler tarafından, gençler için bir program yapmaktadır.


Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun misyonu, Avrupalı gençleri daha aktif, açık fikirli ve hoşgörülü bireyler olmaya teşvik etmektir. EYP, gençlerde özgün düşünmeyi ve girişimci olmayı teşvik etmenin yanında önemli sosyal ve profesyonel yeteneklerin de öğrenilmesini sağlar. 1987'de kurulduğundan bu yana EYP, binlerce gencin bölgesel, ülkesel ve uluslararası oturumlara katılmasını sağladı; ve bu gençler arasında arkadaşlıklar ve uluslararası bağlantılar kurmayı başardı. EYP böylelikle Avrupa birlikteliği ve farklı kültürler arasında bağ kurmaya büyük bir katkı sağladı.


EYP Kosova Girişimi

Avrupa Gençlik Parlementosu Kosova Girişimi, Kosova'nın Priştine kentinde çalışmaya başlamıştır; Avrupalı kimliği ve boyutunu bütün ülke çapında gençlere yaymak üstüne çalışmaktadır. Birkaç yıllık aradan sonra, EYP Kosova Girişimi 2021 Mayısında; Prizren kentinde yeniden aktif konumuna dönmüştür. EYP Ağında tam statüye sahip bir komite olma aşamasında ilerlemektedir, böylelikle daha büyük uluslararası ağı oluşturan diğer 40 ulusal şubelerin bir parçası olmayı amaçlamaktadır.